σπίτι
Παρακαλώ σημειώστε ότι η μητρική μου γλώσσα είναι η ολλανδική, η μετάφραση είναι μια πρόσθετη υπηρεσία προς εκείνους που δεν μιλούν ολλανδικά. Παρακαλώ ενημερώστε με σε περίπτωση που έχω ορθογραφικά ή άλλα λάθη.
 

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε σαν χόμπι. Με κανένα τρόπο δεν επιχειρούμε να προσφέρουμε πληροφορίες για το χωριό Μύρτος, νοτιοανατολική Κρήτη.

Μπορείτε να βρείτε τέτοιες πληροφορίες σε διάφορες εξειδικευμένες ιστοσελίδες.

Ποιος είναι τότε ο σκοπός της ιστοσελίδας Ταξίδια στο Μύρτος.

Πέρα από τις διάφορες ειδικές πληροφορίες που προσφέρει, ως τακτικοί επισκέπτες του Μύρτος υ θεωρήσαμε καλή ιδέα να μοιραστούμε ένα μέρος του φωτογραφικού υλικού μας ώστε να γνωρίσετε τον πραγματικό Μύρτος, με λόγια και εικόνες.... περισσότερο